"เห็ดหิมะ" สายพันธุ์ธรรมชาติ คุณค่าทางอาหารสูง แล้วยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดย มาช (mash) เห็ดหิมะ
"เห็ดหิมะ" สายพันธุ์ธรรมชาติ คุณค่าทางอาหารสูง แล้วยังปลอดภัยต่อผู้บริโภค

          มีรายงานการวิจัยมาอย่างยาวนานแล้วว่า เห็ดหิมะ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จะเห็นได้จากรายงานของ สถาบันวิจัยการเกษตร เมื่อปี 2005 พบว่าเมื่อทดลองให้ เห็ดหิมะ กับหนูทดลองในอัตราส่วน 5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เห็ดหิมะไม่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการเป็นพิษใดๆทั้งสิ้น เเบบนี้ก็มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบที่เราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนั้นปลอดภัยแน่นอน เหนืออื่นใดแล้วกระบวนการในการผลิตมีความสำคัญยิ่งกว่า เพราะต้องเป็นกระบวนการที่เป็นไปตามงานวิจัยสากล หรือ International Journal ดังที่ ทีมวิจัยและพัฒนา มาช (mash) เห็ดหิมะ ทำการศึกษาเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับคุณประโยชน์ที่ดีที่สุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/mashmushroom หรือ 08-1829-6100 และ 08-1696-5649Safety

          Snow mushrooms are safe, nontoxic and well tolerated by the majority of the population. According to a study published by the Agricultural Research Institute in 2005, white jelly mushrooms failed to cause toxicity in rats fed 5 g of white jelly per kg of bodyweight. Read more: www.facebook.com/mashmushroom or +(66)8-1829-6100 and +(66)8-1696-5649

source :Agricultural Research Institute:

Comments